SIFAT DÖNEMİ

  1. Başlangıç
  2. chevron_right
  3. BAKIM ve BESLEME
  4. chevron_right
  5. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
  6. chevron_right
  7. SIFAT DÖNEMİ

Sıfat Dönemi


Ekvator kuşağındaki keçiler genellikle yılın tamamı östrus gösterirler.Dolayısı ile bu bölgedeki keçiler yılın istenen zamanı tohumlanabilirler.

Kuzey yarım küresindeki keçiler ise çoğunlukla Eylül-Kasım dönemlerinde östrus gösterirler. Keçiler genellikle ilkbahar-yaz aylarında anoestrus durumundadırlar.Eylül-Kasım dönemlerinde tohumlandığında sürünün büyük kısmı gebe kalır.

Tekelerde cinsel faaliyet günün uzunluğu ile ilgilidir. Cinsel faaliyetin en yüksek olduğu dönem sonbahar aylarıdır.

Süt tipi keçi ırklarında keçiler cinsel olgunluğa 5-7 aylıkken ulaşır.Bu ırkların dişi oğlakları 7-8 aylıkken tohumlanabilir.

Ankara ve kıl keçilerinde dişi oğlaklar çoğunlukla ilk sonbaharda cinsel olgunluğa ulaşırlar.Bunlar ilk defa bir sonraki sıfat mevsiminde yani yaklaşık 18 aylıkken  tohumlanabilir.

Teke ve dişiler 8 -9 yaşına kadar damızlıkta kullanılabilir.

Keçilerde kızgınlık  siklusu zaman aralığı ortalama 20 gündür (18-22 gün).Sıfat dönemi boyunca çiftleşmeyen veya gebe kalmayan dişiler 20 günde bir kızgınlık gösterir.

Östrus periyodunun uzunluğu ırktan ırka farkeder.Östrus periyodu sütçü ırklarda 30-60 saat, Ankara keçilerinde 22-30 saat devam eder.

Kızgınlık gösteren keçi huzursuz hareketler yapar,kuyrukları devamlı ve hızlı bir şekilde sallar,vulva şişkin olup,mukoz bir sıvı görülür.

Kızgın keçilerin belirlenmesinde arama tekelerindende faydalanılabilir.tekeyi kolaylıkla kabul eden dişinin kızgınlıkta olduğu düşürülür.

Yetiştirme nin ektansif olduğu kıl ve Ankara keçilerinde tekeler sıfat mevsimi boyunca keçilerle beraber merada otlar ve aşım doğal olarak gerçekleşir. Bazı sürülerde sıfatlar 2-3 aya yayılabilir.

Elde sıfat uygulanan süt keçileri nde aşım için en uygun zaman kızgınlığın 2.günüdür.Elde sıfat usulünde genç bir tekeye sıfat mevsimi boyunca 30-40 ergin bir tekeye ise 50-60 keçi verilebilir. Serbest sıfat usülünde bu sayılar daha küçük tutularak sürüye serbest teke katılabilir.

Elde sıfatta ergin bir tekeye belli aralıklarla günde 5-6 sıfat yaptırılabilir.Ancak tekeyi 1-2 gün dinlendirmek gerekir.Tekelere her gün aşırı sıfat yaptırılması bunların yorulmasına ve elden çıkarılmasına yol açabilir. Günü sıcak saatlerinde aşım yaptırılmamalıdır.En doğrusu sabah ve akşam olmak üzere aşım yaptırmaktır.Serbest aşımda tekelerin yapacağı aşım sayısını kontrol altında tutmak mümkün değildir.

Menü