SÜT VERİM PERYODU (LAKTASYON)

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. SÜT VERİM PERYODU (LAKTASYON)

Laktasyon Nedir?

Süt ineklerinin;

 1. Yavru verimi
 2. Süt verimi (laktasyon )

olmak üzere iki önemli fonksüyonu bulunmaktadır.

Bir hayvanın öncelikli verim yavru verimidir.Çünkü doğum yapmayan hayvanda laktasyon döneminden bahsedilemez.Yinede bu iki fonksiyon bir biri ile içiçedir.Zira bu yeteneklerden birini kaybetmiş olan hayvan işletme için ekonomik ömrünü tamamlamıştır ve sürüden çıkartılır.İneklerde süt salgısının başladığı andan hayvanın kuruya çıkarıldığı zamana kadar geçen süre laktasyon dönemi olarak tanımlanır.Yaklaşık 305 gün olan bu süre içerisinde optimal bakım ve besleme koşullarında her sağmal inekten aşağıdaki şekilde gösterilen laktasyon eğrisi elde edilir.

Yılda 1 Buzağı Ve Maksimum Süt İçin:

Servis periyodu : 85 Gün  ( Doğum-gebe kalma arasındaki süre )
Kuru Dönem : 60 Gün
Sağım : 305 Gün
Gebelik Süresi : 280 Gün  olmalıdır.

 

İki doğum arasındaki süre 400 günden fazla olmamalıdır.İnek 21 günde bir kızgınlık gösterir.İdeal olan 85.gün ilk tohumlamada gebe kalmasıdır. Eğer 85.gün gebe kalmaz ise 106.gün yine kalmaz ise 127.gün son kez tohumlanır ve sürüden çıkartılır.yerine yeni hayvan sokularak sürü sayısı sabitlenir. Bu şekilde her 42 günlük gecikme 8 senede 1 yavru demektir.Ve bu olumsuzluk sürekli ve her hayvanda yaşanacak bir problem olarak karşımıza çıkmayacak olmasına rağmen hesaplamalarda bu risk gelirlerden düşülür.

Laktasyon ortalaması;

 1. İneklerde süt verimi yaşın ilerlemesi ile giderek yükselir.
 2. Bu artış erginlik çağı olarak kabul edilen 5-8 yaşına kadar devam eder.
 3. Bu yaştan sonra süt verimi yavaş yavaş düşmeye başlar.
 4. Ergin ineklerin 2 yaşlı düvelere göre % 25 oranında daha fazla süt verdiği ortaya konulmuştur.
 5. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi ineğin en çok süt verdiği dönem süresi 60 gün dür.
 6. Hayvan laktosyon süresi olan 305 gün boyunca sabit litrede süt  vermez.Süt verimi aşağıdaki gibi değişiklik gösterir.
Süt Verimi(Kg / Gün) Laktasyon (Gün) Laktasyon Süt Verimi (Kg)
Erken Laktasyon 35 60 2100
Orta Laktasyon 31 100 3100
Geç Laktasyon 27 145 3915
305 Gün 9115 Lt.

 

Menü