PRATİK BİLGİLER

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. PRATİK BİLGİLER

 

Pratik Bilgiler

 1. Doğumdan önceki 60-14. günler arası kuru dönem olarak adlandırılır.
 2. 14.gün-Doğum arası geçiş dönemi olarak adlandırılır.
 3. 60-Doğumun 3. arasında kalan dönem ise periparturient dönem olarak adlandırılır.
 4. Kuru dönemde kuru madde tüketimi % 20-40 oranında azalır.
 5. Kuru dönemde kuru madde tüketimi vücut ağırlığının % 2’si civarında olmalıdır.Ve bunun minimum % 1’i kaba yem olmalıdır.
 6. Kuru dönemde % 16’dan fazla protein alınması ( toplam nihai rasyonda ),metritis, cenine ait membran kalıntısı ve düşük hamile kalma oranına neden olur.
 7. Kan üre seviyesinin artması vajinal mukusta fazla üre olması demektir.Bu olay uterine salgılanmasına sebep olur.Uterine salgılanması düşük hamile kalma oranına ve kısırlığa sebep olur.Yüksek üre konsantrasyonundan dolayı salgılanan uterine,ova,sperm ve gelişmekte olan embriyo üzerinde olumsuzdur.
 8. Geçiş döneminde yüksek nemli mısır silajı ketosise sebep olur.Çünkü nemli silajda çok fazla butyrik asit vardır.
 9. Yukarıdaki sebepten dolayı silaj yapılacak mısır çok nemli olmamalıdır.
 10. Eğer yemin sindirilebilirliği % 65’in altında ise tüketim işkembe kapasitesi ile sınırlıdır.
 11. Vücut ağırlığının mobilize olması yaklaşık % 82 verimlilikle süte dönüşür. Yani 1 kg vücut yağı yaklaşık 7 kg süt için yeterlidir.
 12. Hayvanın kuru madde tüketiminin minimum vücut ağırlığının % 2’si kadar olması gerektiğini söylemiştik.Bunun en az 2,5 kg’ mının uzunluğu 4 cm’ den daha fazla olmamalıdır.
 13. Sadece uzunluğu 1,8 cm’ den daha uzun olan parçalar geviş getirmeyi sağlar.
 14. Günlük yağ tüketimi inek tarafından günlük üretilen yağa eşit olmalıdır.
 15. Günlük rasyona ilave yağ tüketimi 600-700 gr/inek miktarını pek aşmamalıdır.
 16. Tam yağlı pamuk çekirdeğinden günlük 2-2,5 kg’ dan fazla yedirilmemelidir.
 17. Geçiş döneminde özellikle iyon dengesine dikkat etmek gerekir.İlave verilen yağ ve kaba yemlerde bulunan çok fazla  emilimini olumsuz yönde etkiler.
 18. Yemleme başına 2,5-3 kg’ dan fazla konsantre yem verilmemelidir.
 19. Hazırlanan silaj 10-12 mm kıyılmalıdır.Fakat en az % 15-20’si 40 mm ve üzerinde olmalıdır.
 20. Yemlerdeki potasyum seviyesinin maximum % 1,5 olmasına çalışılmalıdır.
Menü