DÜVE BESLEME

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. DÜVE BESLEME

Buzağılıktan Düveliğe Geçiş Zamanı

Hayvanlar ; 0 – 6 aylık dönemde Buzağı olarak adlandırılırlar.

6 Aydan Sonra Erkekler Besiye ya da damızlık boğalığa
Dişiler Düveliğe ayrılırlar

Düvelik Döneminde Bakım Besleme

Süt sığırı yetiştiren işletmelerde düveler işletmenin karlılığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.Düvelerin ilk dönemdeki bakımları ,ileride sürü içindeki performanslarıyla direkt olarak ilgilidir. Bu dönemdeki bakım ve ilk sıfata veriliş yaş ve kilosu  düvemizin ilerideki veriminde ki en önemli etkenlerdir. Bir an önce buzağı  almak mantığıyla erken tohumlama yapıldığı takdirde; hayvan tam gelişimini tamamlayamayacağı için küçük cüsseli kalacak ve doğacak buzağıda küçük cüsseli olacak ve doğumda güçlüklerle karşılaşılacaktır. Sonuçta bunların getirisi olarak ileride bu hayvanların sürü içerisinde sergileyeceği performans düşerek erken yaşta  sürüden çıkmasına neden olacaktır. Ayrıca hayvan gelişimini tam tamamlamadığı için göze hoş  görünmeyecek ve pazarlama da fiyat düşüklüğüne neden olacaktır.

Hayvanı aşırı besleyerek erken yaşta tohumlanacak kiloya ulaştırmanın da sakıncaları vardır. Meme bezleri üzerinde etkileri olur ve süt üretim bezlerinin  yağlanmasına sebep olur. Bunun sonucu olarak ta meme bezleri daha az gelişecek ve ileride süt verimi daha düşük olacaktır.

Bu durumda iyi düve beslemek için ne  yapmalıyız?

Holstein ırkı için ilk gebe kalma yaşı ergin canlı ağırlığın %75 ine ulaşıldığı zamandır ki bu 500 kg lık bir inek için 375 kg olduğu zamandır. Bu ağırlığa da uygun bir beslemeyle ancak 15 ayı geçtikten sonra ulaşılabilir. Yine unutulmamalıdır ki hayvan yaşı ilerledikçe kaba yem tüketimi artacağından buzağılamaya kadar geçen süreci dönemlere ayırarak yine hedeflenen canlı ağırlık artışına göre hayvanın beslenmesi sağlanmalıdır.

Tüm açıklamalardanda anlaşılacağı üzere, maximum süt,  gürbüz buzağı, ideal bir damızlık inek için süt hayvancılığında düvelik döneminde hayvanlarımızın bakım ve beslenmesi önemlidir. Genelde ülkemiz hayvancılığında bu dönemde hayvanlar; ya para kazandırmıyor, nasıl olsa kısır mantığıyla arpa, kepek,veya sadece ot ,silaj’la beslenmekte ya da, bu dönemde hayvana çok iyi bakmalı mantığıyla besi yemi ,süt yemi gibi yemlerle beslenmektedirler .Her ikiside doğru yöntemler değildir. Önemli olan hayvana dengeli bakabilmektir. Hayvana verilmesi gereken karma yem Düve yemi veya Kuru dönem yemleridir.

İlk Kez Tohumlama Zamanı

Bir düveyi ilk kez tohumlamada 2 önemli kriter vardır. Bunlar;

Canlı Ağırlık : Erişkin çağ canlı ağırlığının % 65-70’ine ulaşmış olmalıdır.
Yaş : Hayvan 15 aylıktan küçük olmamalıdır.

Buna göre;  6. Ayın sonunda düve olarak ayrılan dişiler,15 aylık olduğunda, 350 kg. canlı ağırlıkta olacak şekilde beslenmeli ve bu noktaya ulaştığında tohumlanmalıdır.

Erken Tohumlamanın Sakıncaları

 1. Düve arzu edilen gelişmeyi sağlayamaz,ileride iyi bir sütçü inek olamaz.
 2. Düve henüz kendi gelişimini tamamlayamadığından güç doğum sorunları ortaya çıkar.
 3. Cılız yavru doğumları ile karşılaşılır.
 4. İlk laktasyonda kendinden beklenen süt verimini göstermez.
 5. Sonuçta bu hayvanların performansı düşerek erken yaşta sürüden çıkarılmak zorunda kalınacaktır.

İlk Tohumlamada Geç Kalmanın Sakıncaları

 1. 2,5 yaşından sonra gebe bırakılmak istenen düveler,kızgınlık tekrarlaması sonucu döllenme zorlukları gösterir.
 2. Döl tutsa bile sık sık yavru atmalarla karşılaşılır.
 3. Düvenin uzun süre tüketici konumunda kalması sonucu ekonomik zarar söz konusudur.
 4. Hayvan aşırı beslenerek erken yaşta tohumlanacak kiloya ulaştırıldığında; Meme de süt üretim bezlerinin yağlanarak, meme bezlerinin az gelişmesine dolayısıyla süt üretiminin az olmasına neden olacaktır. Ayrıca  aşırı besili hayvanda döl almama sorunlarıyla karşılaşılacaktır. Düveler ilk buzağıyı verip laktasyona girinceye kadar,tüketici konumundadırlar. İyimser bir yaklaşımla sütçü ırktan olan inekler mastitis, astalık,ölüm,kısırlık,v.s. gibi değişik nedenlerle  6-7 yaşında sürüden ayrılırlar.Bu nedenle bir ineğin verimsiz geçirdiği önem,verimdeyken geçirdiği dönemin % 40’ı kadardır. Bu dönemi mümkün olduğu kadar kısaltmak gerekir.

Buna Göre ;Yılda 1 Buzağı Ve Maksimum Süt İçin:
Servis periyodu:     85 Gün   ( Doğum-gebe kalma arasındaki süre )
Kuru Dönem:         60 Gün
Sağım:                    305 Gün

Gebelik Süresi:      280 Gün  olmalıdır.

Menü