DOĞUM HUMMASI (PARESİS PUERPERALİS)

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. DOĞUM HUMMASI (PARESİS PUERPERALİS)

Doğum Humması ( Paresis Puerperalis )

 

Doğumu takip eden birkaç gün içerisinde süt ineklerinde rastlanır.

Yüksek verimli süt ineklerinde daha ziyade 3.doğum ile7.doğum arasındaki yaşta olan ineklerde görülür.

 1. Primer ve sekonder fosfor noksanlıklarına neden olan beslenme şekilleri
 2. Gebeliğin son aylarında CA/P orantısı bozuk yemleme yapılması
 3. Gebeliğin son aylarında ineklerin aşırı şekilde beslenerek semirtilmeleri (karaciğer yağlanması)
 4. Rasyonda protein enerji dengesinin bozuk olması
 5. Gebe ineklerin ahırda bağlı tutularak hareketsiz kalmaları, meraya çıkarılmamaları
 6. Ahır besisinde yeşil ot veya silajların yeterince yedirilmemesi (kaba yem konsantre yem orantısızlığı )
 7. Kuruda kalma süresinin çok uzun veya kısa olması hayvanın süt hummasına hazırlayıcı nedenlerdir.

Korunmak için;

 1. İnekler doğuma 60 gün kala kuruya alınmalı ve bu dönemde yiyebildiği kadar kuru ot verilmeli
 2. Gebeliğin son üçte birinde yüksek enerjili yemler yada yağlı tohum küspeleri yedirilmemeli
 3. Gebeliğin son ayı içerisinde hayvana 3,5-4 kg dan fazla konsantre yem verilmemeli
 4. Gebelik döneminde silaj yararlıdır
 5. gebe inekler serbest dolaştırılmalı
 6. gebeliğin son ayında Ca/P oranı 1/1 olarak ayarlanmalıdır.
 7. doğuma yakın son 2 hafta içerisinde emin içerisine günde 25 gr dan başlayıp100 gr a kadar çıkan miktarlarda amonyumklorür (nişadır)koruyucu amaçla ilave edilebilir.

Menü