TOKLU BESİSİ

  1. Başlangıç
  2. chevron_right
  3. BAKIM ve BESLEME
  4. chevron_right
  5. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
  6. chevron_right
  7. TOKLU BESİSİ

Toklu Besisi

Kuzular üçüncü ayını doldurduklarında geviş getirebilme özelliğinide kazanmış olurlar. Kuzunun ruminant olma özelliğini tam olarak kazanması 6.aya kadar sürebilir. Gerçek kuzu besisininde 3. ve 6. aylar arasında uygulanması gerekir. Önemli miktarda kaba yem tüketimine ulaşmış olan 3 aylıktan büyük kuzular kaba yem ve kuzu büyütme yemi ile beslenerek hızla semirtilebilirler. Kuru yemin yumuşak ve yaprak bakımından zengin olması gerekir.Bu nitelikteki kuru ottan kuzu başına günde 250-400 gr. hesaplamak yeterlidir.

Tahıl ve karma yemler ise kuzu başına günde 500-600 gr. verilmelidir. Bu miktarlar kuzunun iriliğine ve yem tüketimine göre ayarlanabilir. Kuzu büyütme yeminde  %16 HP ve 2300 ME bulunması yukarıda belirtilen tüketimlere göre kuzunun günde 250 gr dolayında CA artış hızına cevap verebilecektir. Daha iştahlı kuzularda daha fazla yem tüketerek daha fazla canlı ağırlık artışı sağlanabilirsede bu pek arzu edilen durum değildir. Çünkü böyle hızlı artışlarda gövdede biriken yağ oranı fazla olacağından etin kalitesi düşecek ve hemde birim canlı ağırlık artışı için harcanacak yem miktarı artacaktır. Yağ birikimi protein ve mineral birikiminden daha fazla enerji gerektirecektir ki buda daha fazla yem tüketimi demektir.

Altı ayını geçen kuzular genellikle toklu olarak kabul edilirler. Damızlık için ayrılanlar dışında kalan tüm erkek toklular ile damızlık niteliğinde olmayan bazı dişi toklular  hızlı semirtilmeye alınarak toklu besisi yapılır. Merada yeterli beslenme koşullarına sahip olmayan kuzular altı aylık olduktan sonraki dönemde semirtilmeye tabi tutulurlarsa, önceki dönemlerde ki büyüme noksanlıklarını telafi edebilirler. Buna kompenzasyon büyümesi denilir. Bu gibi cılız ve yeterince gelişmemiş görülen toklular dengeli beslenmeye kavuştukları zaman daha fazla yem tüketerek yeterince gelişmiş durumda olan yaşıtlarına kavuşabilirler.

Toklu besisi genellikle 2 aylık bir süreyi kapsar.Yemin kalite ve miktarı yetersiz  ise bu süre 3 aya kadar uzayabilir.Günlük canlı ağırlık artışının  250-300 gr arasında olması yeterlidir. Daha fazla canlı ağırlık artışı fazla yağlanmaya yol açar. Toklu besisinde günlük yem tüketimi içerisinde 1/3 veya ¼ arasında kaba yeme yer verilmeli geri kalan kısım karma yem ile karşılanmalıdır.

Toklular için hazırlanan karma yemde %13-14 HP ve 2000-2100 ME yeterlidir.

Tokluların günlük yem tüketimi 1.2-1.5 kg. arasındadır.

Kuzu ve toklu yemlerinde Ca/P oranı 2/1 şeklinde olmalıdır.Ve fosfor hiçbir durumda kalsiyuma yakın veya üzerinde olmamalıdır. Çünkü bu durum idrar taşlarına yol açan önemli bir etkendir.

Eğer günlük tüketim içerisinde fazlaca yağlı tohum küspeleri veya kepek varsa fosfor oranıda artacak demektir.Bu durumda yemdeki kalsiyum oranı yeterli olsa bile fosfor oranına yakınlık gösteriyorsa mutlaka fosforun iki katını sağlamak üzere fazladan kalsiyum karbonat katılarak 2/1 oranı sağlanmalıdır.

Menü