KUZU BESLEME

  1. Başlangıç
  2. chevron_right
  3. BAKIM ve BESLEME
  4. chevron_right
  5. KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
  6. chevron_right
  7. KUZU BESLEME

Kuzu Besleme

Normal şartlar altında doğan bir kuzunun doğumu izleyen ilk yarım saat ile birinci saat içinde kalkıp anasını emebilmesi gerekir. Doğumu yaklaşan koyunların temiz ve ılık doğum bölmelerine alınması gerekir. Aksi halde ıslak ve soğuk koşullarda doğan kuzular, anası tarafından yalanarak kısa sürede kurutulamazlar ve soğuk şokundan ölebilirler.(kendimiz kurulamaya yardımcı oluyorsak iyi su çeken bezler kullanmalıyız.)

Doğumu takip eden ilk üç gün ağız sütü devam eder.bundan sonra normal süte dönüşür. İlk üç gün kuzu sadece anasını emmelidir.Bu dönemde kuzuya ağız sütünden başka bir şey verilmesi kuzu için sakıncalıdır.

Kuzuların sindirim sistemi ilk 15 gün içerisinde nişasta ve şekerli maddeleri sindirmeye yeterli enzimlere sahip olmadığından ana sütü dışındaki yem maddelerinin verilmesi veya zorla içirilmesi zararlı olabilir. Ancak ikinci hafta sonuna kadarki bu dönemde kuzuların hiç katı yem yemeyeceği anlamıda yoktur. Eğer kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç yemi kuzuların yakınında bir yerlerde bulundurulursa iç güdüsel olarak bir miktar yiyeceklerdir. ( ilk hafta sonu veya ikinci hafta başında yemeye başlarlar.)Nitekim katı yem maddeleri verilmeyen kuzularda rumen gelişiminin çok yavaş olduğu gözlenmiştir. Kuzuların az miktarda yedikleri kuru ot parçaları ve özellikle bu otların yaprak kısımları rumen fermantasyonu ve uçucu yağ asitlerinin oluşumunu başlatmaktadır

Rumen papillalarının gelişmeside kaba yemlerin erken yenilmesine bağlı olarak paralellik göstermektedir.
Kuzuların ilk haftadan itibaren kuzu başlangıç yemi ve kaliteli kuru ot ile yakın ilişkide tutulmaları ve anaların kuzulardan ayrılıp 8 saat kadar bir süre meraya gönderilmeleri kuzuların acıkarak yeme ilgi göstermelerini sağlar. Analarda kısmen meradan beslendikleri zaman işletmede besleme gideri azalır.

Türkiyenin değişik yerlerinde kuzular genellikle 3 aylık olana kadar emzirilmekte ve bu yöntem önemli süt kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kuzuların erken sütten kesilmesi işlemine başvurmak yararlı ve ekonomik sonuçlar yaratacaktır.

Yararları:

  1. Koyunları daha erken dönemde tohumlamaya hazırlamak,
  2. Birden fazla yavrusu olan koyunların yavrusunu besleyememe sakıncasını hafifletmek,
  3. Kuzuların analardan gelecek parazit invazyonlarına yakalanma riskini en az düzeyde tutmaya yardımcı olmak.

Kuzuların sütten kesilmesinde yaştan ziyade kuzunun canlı ağırlığının etkin olduğu ve başlangıçta bol süt emerek beslenen kuzuların 3-4 hafta sonra sütten kesilme dönemine gelebileceği batıdaki uygulamalar arasındadır. Türkiye yerli ırklarında ise 3-4 haftalık bir emzirme süresinin gerekli olacağı kanısı vardır. Sütten kesilmede aranılan canlı ağırlık 12-15 kg. arasındadır. Ve bu ağırlığa ulaşan kuzular katı yemede yeterince alışmışlardır. Bu düzeye ulaşmada ilk haftadan itibaren kuru ot ve kuzu başlangıç yemi verilmesi esastır.

Kuzu başlangıç ve büyütme yemlerine büyütme faktörü antibiyotiklerin katılması faydalıdır.
Kuzuların sütten kesilene kadar ki dönemde yiyecekleri kuzu başlangıç yemlerini; %17 HP, 2500 ME olmalıdır.
Kuzuların büyüme durumuna bağlı olarak 3 hafta sonuna doğru veya 4 hafta içerisinde 8 saatlik anadan ayrı kalmadan sonra kuzu emmeye bırakılmadan  önce anaların sağılması süt üretimi yönünden yerinde bir uygulamadır. Çünkü sağımdan sonra arta kalan sütü kuzular emerek alabilmekte ve yem yemeyede başladıkları için anadan emdikleri süt yeterli olmaktadır.

Koyunun sütü laktasyonun 3. ve 4. haftasında en yüksek düzeye çıktığı için kuzuların 2. haftanın sonundan itibaren koyun artığı süt ile beslenmeye başlanması koyun sütünün kıymetli olduğu yerlerde karlı sonuçlar verebilmektedir.Hatta kimi yerlerde 3 günlük ağız sütü beslemesini takiben kuzular sağım artığı süt ile beslenmektedir.

Yeterli canlı ağırlığa ( 12-15 kg.) ve yeterli yem tüketimine ( 300 gr.)ulaşan kuzular   5. ve 6. haftaya  geldiklerinde analarından tamamen ayrılarak süt emilmesine son verilebilir. Bu duruma ulaşamayan kuzuların bir miktar daha sağım artığı süt ile beslenmesi önerilir.

Menü