SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ

Süt Sığırcılığı

Türkiye’de ve Dünya’da Süt Hayvancılığı Durumu;

Süt   sığırcılığı amacı kâr olan ekonomik bir faaliyet olup milyonlarca üretici tarafından yapılmaktadır. Aşırı rekabetin yaşandığı bu sektörde bilinçsizce ve tesadüflere bağlı olarak, kâr etmek ve hayatta kalmak mümkün değildir. Gelişmiş ülkeler hayvancılığı ileri düzeyde sübvanse etmekteyken, ülkemizde bu alanda adeta var olma savaşı verilmektedir.

Süt sığırcılığın da başarılı olmak, sanıldığı kadar kolay değildir. Çok sayıda işletmede hayvancılık yapılmasına rağmen modern ve çok başarılı işletme çok az sayıdadır. Ülkemizde son yıllarda  modern sığırcılık işletmeleri yaygınlaşmaktadır. Bunun temel sebebi, süt sığırcılığı yatırımlarının kârlı sonuçlar vermesidir.Alt yapısı düzgün ve güncel bilgiye dayalı olan işletmelerin iyi birer yatırım özelliği taşıması beklenen bir sonuçtur.

Modern işletmelerin, Türkiye’deki sığırcılık işletmeleri içindeki oranı %10-12 civarındadır. Diğer işletmeler küçük, alt yapı dan yoksun ve bilgi birikimi çok sınırlı işletme niteliğindedir. Bunların  benzer imkânlara kavuşturulması çok zor veya çok uzun süre gerektirecek uğraş ve yatırımlara bağlıdır.

Dünya’da son 20 yıldaki gelişmelere bakılacak olursa, özellikle gelişmiş ülkelerin tamamında, işletme büyüklüklerinin sürekli arttığını ve bu işletmelerin olabildiğince son teknoloji ürünü makine ve ekipmanlarla donatıldığını görmekteyiz. Büyük kapasiteli işletmeler o ülkelerin ihtiyacı olan kırmızı et ve sütün önemli bir kısmını karşılamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005 yılında üretilen toplam sütün yarısı 3.000 adet büyük kapasiteli işletmeden sağlanmakta, kalan yarısı ise daha küçük kapasiteli yaklaşık 60.000 adet işletmeden sağlanmaktadır. Yapılan tahmini hesaplamalar ABD’de 2020 yılında sadece 17.000 süt sığırcılığı işletmesi olacağını göstermektedir.

Ülkemizde 2005 yılı itibarıyla yaklaşık 1.500.000 süt sığırcılığı işletmesi bulunduğu göz önüne alınırsa Türkiye için büyük çaplı (100 sağmal ve üzeri) işletmeler için gerek günümüzde gerekse sonraki 20 yılda nasıl bir potansiyelin bulunduğu kolayca anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak;   modern işletmeler, adeta rakipsiz birer işletme özelliğini taşımaktadır. Çok uzun yıllar boyunca da bu özelliklerini koruyacaklardır.

Süt inekçiliği tekbaşına sığırcılığın can damarını teşkil eden bir sektördür. Sığırcılığa ilişkin bütün faaliyetler bu sektörde vardır ve bir süreklilik içerisinde yürütülür.

Bunlar;

 1. Buzağı yetiştiriciliği
 2. Düve yetiştiriciliği – sürünün devamlılığını sağlamak açısından gerekli ve önemli.
 3. Besicilik-Erkek danaların besi yapılması gerekir.
 4. Sütçülük – Mandıracılık
 5. Islah ve seleksiyon- Sürünün sürekli olarak daha iyiye götürülmesi açısından önemli

Dolayısıyla süt inekçiliği yapan bir işletmenin olayı sadece sütçülük olarak algılayıp diğer konularla ilgilenmemesi, olayı çok yanlış yerlere götürmekte ve isletme önlenemez bir iflasa sürüklenmektedir.

Asla gözardı edilmemesi gereken bir konu ise nasilki süt inekçiliği sığırcılığın can damarı ise kaliteli kaba yem üretmekte süt inekçiliğinin can damarıdır. Ekonomik üretim yapabilmek, beslenmeye bağlı sorunları az yaşamak ve hayvanın fitratina uygun yemlerle beslenmesini temin etmek bakımından her işletme mutlak suretle samandan kurtulup silaj, yonca, multima, sudan otu, arpa, macar fiği gibi çeşitli  kaba yem alternatiflerini yetiştirmek mecburiyetindedir.

Yukarıda bahsedilen faaliyetler modern isletme teknikleri kullanılarak birlikte ve süreklilik içerisinde yapılırsa önemli başarılar sağlamamak için bir neden yoktur.

Menü