SON DÖNEM BESLEME

  1. Başlangıç
  2. chevron_right
  3. BAKIM ve BESLEME
  4. chevron_right
  5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
  6. chevron_right
  7. SON DÖNEM BESLEME

Süt Sığırlarının Laktasyon Son Dönem Beslenmesi

Süt veriminin azalması nedeniyle hayvanın ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanabildiği bir dönemdir.

Süt verimindeki azalma aylık %10 kadar olmalıdır.İlk dönemdeki ağırlık kaybının bu dönemde yerine konacağı ve gebelikten ileri gelen ihtiyaçlar rasyon hazırlarken göz önünde  tutulmalıdır.

Bu dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hayvanın yağlandırılmaması olmalıdır. Süt inekleri kuru döneme ya da laktasyona yağlı bir kondisyonla girdiklerinde ketosis gibi metabolik hastalıklar ve çeşitli döl verim bozuklukları ile karşılaşılabilir.

İlk üç dönemde dikkat edilecek noktalar:

Rasyonun enerji düzeyi: Laktasyonun başlangıcında total rasyondaki enerji düzeyi yüksek tutulurken Laktasyonun sonunda düşürülür
Rasyonun protein düzeyi: Laktasyonun başlangıcında kuru maddesinde %19 kadar olması istenen ham protein düzeyi son dönemlerde %13’e kadar düşebilir.

Kaba yem: Laktasyonun başlangıcında mümkün olursa iyi kaliteli baklagil kuru otları tercihen yonca kullanılmalıdır. Kaba yem miktarı hiç bir dönemde canlı ağırlığın  %1.5’uğundan (kuru madde esasına göre) daha az olmamalıdır.

Ham selüloz miktarı pik döneminde en az %15, laktasyonun diğer dönemlerinde ise en az %17 kadar olmalıdır. Kaba yemlerin saman haline getirilmesinden ve konsantre yemlerin çok ince öğütülmesinden kaçınmalıdır.

Rasyon yeterince vitamin ve mineral maddeleri ihtiva etmelidir.

Menü