RUMEN ASİDOZU

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. RUMEN ASİDOZU

Rumen Asidozu

Kolay fermente olan karbonhidratlı yem maddelerinin anormal miktarlarda birdenbire yedirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve rumen sıvısının ph sının düşmesi ve mikroflora dengesinin asidorezistan bakteriler lehine kısmen veya tamamen bozulması ile karakterize bir beslenme hastalığıdır.Halk arasında yem tutması hamurlama gibi isimlerle de anılmaktadır.

Hububat  taneleri, ezilmiş veya kırılmış hububat, un ,kepek, değirmen artıkları, nişasta ve bira fabrikaları artıkları gibi nişasta bakımından zengin olan yem maddelerinin elma posası ,üzüm posası, melas ve şeker pancarı gibi şekerli yem maddelerinin alışılmış miktarın çok üzerinde ve birden bire yedirilmesi durumunda rumen asidozu şekillenir.

Rumen asidozunun oluşmasındaki en önemli faktör rasyondaki elyafça zengin kaba yem oranının birden azaltılıp bunun yerine kolay fermente olabilen besin maddelerince zengin  yemlerin konmasıdır.

Örneğin merada beslenen bir sığır besiye alınıp birden fazla miktarda kesif yeme geçilirse asidoz kolaylıkla ortaya çıkar.

Ezilip parçalanmış veya öğütülmüş hububat dane hububattan , pişirilmiş veya suda kaynatılmış yem maddeleride ,dane hububat ve öğütülmüş yem maddelerinden daha tehlikelidir.   Hayvanların ferdi duyarlılıklarıda önemlidir. Aynı çevre şartlarında yaşayan ve beslenen hayvanların hepsinde hastalık çıkmayabilir.

Hayvanlarda ki ilk klinik belirtiler yemin yedirilmesinden 8-12 saat sonra görülmeye başlanır. Şiddetli seyreden olaylar  Tedavi edilmez ise ölüme kadar gidebilir.

Korunmanın  yolları

 1. Ani yem değişiminden kaçınılmalıdır.
 2. Yukarıda bahsi geçen kolay fermente olan yem maddelerinin yedirilmesi gerektiğinde bunların hayvana alıştıra alıştıra verilmesi gerekir.
 3. Kısmen veya tamamen meraya dayalı beslemeden ahır besisine geçişte çok dikkatli olunmalı alışma süresi 10 güne kadar uzatılmalıdır.
 4. Sığırların başıboş kalarak yem depolarına veya ekin tarlalarına harman yerlerine meyve sebze bahçelerine erzak depolarına girmeleri engellenmelidir.
 5. Mutfak artıklarının çok fazla yedirilmemesi gerekir.
 6. Süt rasyonlarında en fazla kaba yem oranı % 18 e besi rasyonlarında % 14 e düşürülmeli bu oranların altına inilmemelidir.
Menü