PEAK DÖNEM BESLEME

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. PEAK DÖNEM BESLEME

Süt Sığırlarının Peak Dönem Beslenmesi

Bu dönemde üzerinde durulması gereken en önemli nokta süt verim pikini mümkün olduğunca uzatabilmektir. Bunu sağlamak için beslemeye çok dikkat edilmesi  gerekir.Bu dönemin başlangıcında yem tüketimi maximum düzeye çıkmak üzeredir ve canlı ağırlık kaybı çok düşük düzeye inmiştir ya da hayvan yavaş yavaş ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yüksek düzeydeki besin maddeleri ve enerji ihtiyacını karşılayabilmek için tane yem ya da konsantre yem miktarında canlı ağırlığın maximum %2,3 üne kadar artış yapılabilir.artış yapılır fakat Bunun yanısıra yine yüksek kaliteli kaba yem verilmeye devam edilmelidir ve verilecek kaba  yem miktarı kuru madde esasına göre canlı ağırlığın %1.5’inden daha az olmamalıdır.

Bu kriterlere göre 600 kg canlı ağırlığındaki bir süt ineğine en fazla 13.8 kg konsantre yem kuru maddesi ( %90 kuru madde esasına göre 15.3 kg) verilirken kaba yem kaynaklı kuru madde miktarının en az 9 kg olması gerekmektedir.

Tane yemlerin çok yüksek düzeyde kullanılmak zorunda kalındığı bu dönemde rumendeki optimal şartları bozmamak için ham selülozun sindirilme derecesi yüksek olan yemlerin verilmesi yarar sağlar.

Yem tüketimini artırmak amacıyla aşağıdaki uygulamalara dikkat etmelidir.

 1. Günde en az 3 öğün yemleme yapılmalıdır.
 2. Kaliteli kaba yemler kullanılmalıdır
 3. Kaba ve konsantre yemler karıştırılarak birlikte verilmelidir.
 4. Her türlü stresten kaçınmalıdır.

Yemlemeye dikkat edilmediğinde süt veriminde ani düşüşler, süt yağ oranının azalması, ketosis ve kızgınlığın gözlenememesi gibi  problemlerle karşılaşılmaktadır.Hayvanların kısa sürede süt verim pikine ulaşmaları, bu dönemde süt veriminin mümkün olduğunca arttırılması ve pik döneminin  mümkün olduğunca uzun tutulması laktasyon süt verim düzeyini yükseltmek bakımından oldukça önemlidir.

Pikte süt verim düzeyi ile laktasyon verimi arasında çok  yakın ilişki bulunmaktadır.ABD’lerinde yapılan bir araştırmada pik döneminde süt veriminin 2.5 litre kadar yükseltilmesinin laktasyon veriminde yaklaşık 500 kg’lık bir  artışa yol açtığı tespit edilmiştir.Pik döneminde maximum verim almak için hayvanın kuru dönem kondüsyonunu normal düzeyde tutmak ve laktasyon  başlangıcında konsantre yemlemeye geçişte dikkatli olmak gereklidir.Konsantre yemin artırılması doğal olarak kaba yem tüketimini azaltacaktır. Burada ilave edilen her kg konsantre yemin kaba yem tüketimini 0.5 kg kadar azaltacağı varsayılır Bunun sonucunda süt yağ  oranında azalma ve rumende fonksiyon bozukluğu gibi istenmeyen fakat çoğunlukla geçici bazı problemler ile karşılaşılabilir.

Menü