BİRİNCİ DÖNEM BESLEME

 1. Başlangıç
 2. chevron_right
 3. BAKIM ve BESLEME
 4. chevron_right
 5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 6. chevron_right
 7. BİRİNCİ DÖNEM BESLEME

Süt  Sığırlarının  Birinci  Dönem  Beslenmesi

Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.Gebelik süresince uterusun baskısı ile sindirim sistemi kapasitesinde meydana gelen azalma ve doğumun meydana getirdiği stress, yem tüketiminin önemli ölçüde düşmesine yol açmaktadır.Bu dönemde hayvanın ihtiyaçlarının tükettiği yem ile karşılanması çoğunlukla mümkün olmaz Hayvan özellikle enerji ihtiyacını karşılamak için başta yağlar olmak üzere vücut rezervlerini kullanmaya başlar ve canlı ağırlıkta bir azalma gözlenir.Yüksek süt veren ineklerde canlı ağırlık kaybı %10’a kadar çıkabilir. Bu oranın üzerine çıkılması metabolik hastalıkları beraberinde getirir.Bu dönemde rasyon düzenlemeleri süt sığırcılığında yapılması gereken en önemli uygulamalardandır. Hayvanın o andaki süt verim ihtiyacını karşılayacak kadar besin maddeleri ve enerji ihtiva eden rasyonun hemen uygulanmaya konulmaması, asidoz ve buna bağlı hastalıklara ve yem tüketiminde azalmaya yol açmaktadır.

Hayvanlara verilecek günlük yem miktarı doğum öncesi verilen konsantre yeme günde 500g kadar ilave edilerek tedrici olarak artırılmalıdır. Verilecek konsantre yemin oranı total rasyonda %60’ı geçmemelidir.

Kaba yem oranı daha çok kaba yem kalitesi ile ilgilidir.

Kaba yemin fiziksel formu da önem taşımaktadır, kaba yemin en az yarısının 3 cm veya daha büyük şekilde parçalanmış olması gerekir.Yemlemede yapılacak yanlışlıklar sonucunda asidoz ve ketosis gibi beslenme bozukluları meydana gelebilirken süt verim piki beklenin çok altında gerçekleşebilir.

Bu dönemde aşağıdaki noktalara özellikle dikkat edilmelidir.

 1. Yüksek kaliteli kaba yemler kullanılmalıdır.
 2. Rasyonun yeterince protein ihtiva ettiğinden emin olunmalıdır.
 3. Konsantre yemler yavaş yavaş artırılarak verilmelidir.
 4. Günde 500-750 g yağ ilavesi hayvanların enerji ihtiyacının karşılanmasında yardımcı olacaktır.
 5. Her türlü stres azaltılmalıdır.

Menü