AĞIZ SÜTÜNÜN (KOLOSTRUM) ÖNEMİ

  1. Başlangıç
  2. chevron_right
  3. BAKIM ve BESLEME
  4. chevron_right
  5. BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
  6. chevron_right
  7. AĞIZ SÜTÜNÜN (KOLOSTRUM) ÖNEMİ

Ağız Sütü’nü ( Kolostrum ) Vermenin Önemi

Yeni doğan hayvanların doğumu müteakip ilk 15 dakika içerisinde, bu sağlanamadı ise ilk 4 saat içerisinde mutlaka kolostrum alması sağlanmalıdır.

Günlük olarak verilecek kolostrum miktarı doğum ağırlığının %10-12 si kadar olmalıdır. Bu miktarın yarısı ilk 4-6 saat içerisinde verilmeye çalışılmalıdır.

Buzağı ya annesini emmesi için yardım etmeli eğer ememiyorsa ağız sütü sağılarak taze olarak soğumadan biberon yardımıyla verilmelidir. Öğün sayısı artırılarak buzağıların yeterli miktarda ağız sütü tüketmeleri sağlanmalıdır. Aşağıdaki nedenlerden ötürü kolostrumun doğumu takiben mümkün olduğunca kısa sürede verilmesi mutlaka gereklidir.

Kolostrumdaki antikor titresi ilk günden itibaren önemli ölçüde düşerek 4-5. günlerde normal süte dönüşür. Bu nedenle ilk saatlerde kolostrum alınması büyük önem taşır.

Barsaklarda protein tabiatındaki immunoglobulinlerin aminoasitlerine kadar parçalanmadan yani immünojenik özelliklerini yitirmeden absorbe edilebilmesi ancak ilk günlerde gerçekleşmektedir. Bu günlerden sonra kolostrum verilmesinin immünolojik açıdan hiç bir yararı olmayacaktır.

Yapısında yer alan çeşitli tuzlar sürgüt (ishal) etki yaratarak mekonyumun kısa sürede dışarı atılmasını sağlar.  Yavrunun ilk günlerdeki besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

Ağız sütünün bileşimi annenin kuru dönem beslenmesi ile de yakından ilgilidir. Kuru dönemin kısa tutulması ağız sütünde immünglobulin miktarını azaltır. Kuru dönemde vitamin yönünden yetersiz beslenme ağız sütünde vitamin konsantrasyonunu olumsuz etkiler. Ağız sütündeki Ig konsantrasyonu hayvanın yaşı ilerledikçe artar.

Menü